Festivitas Canens

Festivitas Canens SA
Registrikood: 90001635
Veski 20-13 TARTU 51005
Telefon 7423767

Juhatuse esimees
Kadri Leivategija
Tel 5557 2092


SA Festivitas Canensi tegevuse eesmärk on:
• helikunstide edendamine, tutvustamine ja populariseerimine;
• kontsertide korraldamine;
• kunstilise hariduse andmine;
• interpreetide toetamine, nende surma puhul ka nende perekondade toetamine;
• interpreetide toetamine, kes vajavad oma erialal täiendamist;
• tunnustatud Eesti interpreetide mälestuse jäädvustamine.

Oma eesmärgi täitmiseks Festivitas:
• maksab stipendiume interpreetidele kontserttegevuseks ja erialaseks täiendamiseks, samuti etenduskunstide loojatele ning teistele isikutele, kes aitavad kaasa Festivitase eesmärkide saavutamisele;
• korraldab üritusi ja seaduses sätestatud alusel loteriisid;
• levitab oma sümboolikaga tooteid;
• annab rendile talle kuuluvat kinnis- ja vallasvara;
• viib ellu erinevaid heategevuslikke projekte;
• arendab muid tegevusi, mis aitavad kaasa Festivitase eesmärgi saavutamisele.